پله های ورقی

پله های دکوراتیو که با توجه به ابعاد شما و تا حدودی سفارش مشتری ضخامت ورق دو طرف پله محاسبه شده و با کف شیشه چوب آهن سنگ  و کاور استیل قابل ارایه میباشد. خم این پله ها محدودیت ندارن و ایستایی عالی نسبت به پله ها های دکوراتیو دارندشش

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط