پله کپسولی اسپایدری استیل

پله اسپایدری مدولار استیل که بصورت پیش ساخته در کارگاه ساخته میشود طبق ابعاد فیلد کاربری شما طراحی ساخته و در محل با اتصالات و پیچ مهره نصب میشود.
 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات