پله های تک محور

شاسی این پله ها بصورت تک محور و باکس از سه طرف ورق هشت میل کف پله ها بصورت چوب آهن شیشه و کل پله قابل کاورشدن با چوب را دارا میباشد.که میتوان برشی یا ستون فقراتی آن را اجرا کرد.

نظرات ارسال شده
4.6 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط